اتوماسیون تغذیه تایم ورک طراح و تولید کننده نرم افزار حضور غیاب و اتوماسیون اداری

اتوماسیون تغذیه

موضوع مهم دیگری که در دانشگاهها ، بیمارستانها و کارخانجات بزرگ صنعتی همیشه دغدغه مدیران و سرپرستان بوده بحث میزان تهیه ، طبخ و توزیع غذا به پرسنل ، داشنجویان و بیماران بوده است. فعالیتی که نیاز به هماهنگی و نظم و یک برنامه از پیش تعیین شده دارد.

بدون داشتن سیستم اتوماسیون جامع تغذیه در این سازمانها ، مدیران متحمل هزینه های زیاد ناشی ازپخت غذای مازاد بر نیاز خواهند شد. نرم افزار تغذیه راهکاری موثر جهت حذف هزینه های ناشی از طبخ غذا به علت آمارهای غلط ،کاهش نیروی انسانی رزو غذا،جلوگیری از ایجاد صفهای طولانی رزرو غذا و …میباشد که به کمک این سازمانها می آید. از قابلیتهای اصلی استفاده از این سیستم جامع ،مدیریت آسان غذاخوری،قابلیت اتصال به دستگاه حضورو غیاب و قابلیت اتصال به فیش پرینتر میباشد.