ساناکو در نمایشگاه الکامپ پل شهرستان

ساناکو در نمایشگاه الکامپ پل شهرستان حضور موفق شرکت ساناکو در نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک با حضور گسترده شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پل شهرستان برگزار گردید.