هوش مصنوعی و حضور غیاب کارکنان

معمولاً در اداره‌ها از اثر انگشت یا تشخیص چهره استفاده می‌کنند که معمولاً این روش‌ها خالی از خطا نیست به‌همین علت فناوری در این زمینه ورود داشته تا بتواند به نحوی این خطاها را برطرف کند.
در همین زمینه استارتاپی یک اسکنر حضور و غیابی را طراحی و ساخته است که براحتی می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی هویت‌ها را بدون خطا انجام دهد.
این دستگاه Alcatraz AL نام دارد و در کنار برخورداری از چندین سنسور و تجهیز به مادون قرمز به کمک هوش مصنوعی امکان نقشه‌برداری سه‌بعدی از چهره فرد را ارائه می‌دهد تا از این طریق خطا را به صفر رساند و به نوعی ورود افراد به اداره‌ها به طور دقیق رصد شود.
گفتنی است این دستگاه امکان احراز هویت چندین نفر همزمان را دارد از این‌رو در موقع ورود و خروج ازدحامی صورت نخواهد گرفت. این دستگاه براحتی و خودکار موقع عبور از در، کارکنان را چک کرده و زمان را به‌ صورت دقیق ثبت می‌کند و به‌همین دلیل نگهبانان درهای ورودی ساختمان می‌توانند حواس خود را برای موارد امنیتی دیگری در ساختمان متمرکز کنند.
شرکت‌هایی که خواهان این دستگاه حضور و غیاب مبتنی بر هوش مصنوعی هستند باید ضمن پرداخت قیمت آن به نوعی هزینه سالانه نیز به شرکت مربوطه بپردازند تا امنیت آن اداره را تأمین کند. این دستگاه هوشمند دارای الگوی رمزگذاری است و در آن حریم خصوصی کارکنان حفظ می‌شود.

هوش مصنوعی و حضور غیاب کارکنان

هوش مصنوعی و حضور غیاب کارکنان

معمولاً در اداره‌ها از اثر انگشت یا تشخیص چهره استفاده می‌کنند که معمولاً این روش‌ها خالی از خطا نیست به‌همین علت فناوری در این زمینه ورود داشته تا بتواند به نحوی این خطاها را برطرف کند.
در همین زمینه استارتاپی یک اسکنر حضور و غیابی را طراحی و ساخته است که براحتی می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی هویت‌ها را بدون خطا انجام دهد.
این دستگاه Alcatraz AL نام دارد و در کنار برخورداری از چندین سنسور و تجهیز به مادون قرمز به کمک هوش مصنوعی امکان نقشه‌برداری سه‌بعدی از چهره فرد را ارائه می‌دهد تا از این طریق خطا را به صفر رساند و به نوعی ورود افراد به اداره‌ها به طور دقیق رصد شود.
گفتنی است این دستگاه امکان احراز هویت چندین نفر همزمان را دارد از این‌رو در موقع ورود و خروج ازدحامی صورت نخواهد گرفت. این دستگاه براحتی و خودکار موقع عبور از در، کارکنان را چک کرده و زمان را به‌ صورت دقیق ثبت می‌کند و به‌همین دلیل نگهبانان درهای ورودی ساختمان می‌توانند حواس خود را برای موارد امنیتی دیگری در ساختمان متمرکز کنند.
شرکت‌هایی که خواهان این دستگاه حضور و غیاب مبتنی بر هوش مصنوعی هستند باید ضمن پرداخت قیمت آن به نوعی هزینه سالانه نیز به شرکت مربوطه بپردازند تا امنیت آن اداره را تأمین کند. این دستگاه هوشمند دارای الگوی رمزگذاری است و در آن حریم خصوصی کارکنان حفظ می‌شود.

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *