مشتری گرامی لطفاً رضایتمندی خود از هر یک از موارد زیر را با علامت مشخص بفرمایید:

ممنون از اینکه در نظر سنجی ما شرکت کردید