سامانه حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب وابسته به یک نرم افزار و سخت افزار است که می توانند به صورت هماهنگ با هم کار کنند و از این راه بستری مناسب برای کنترل تردد کارمندان را فراهم میکند.خطا با چنین مکانیزمی به حداقل خود میرسد و باعث میشود حقوق و دستمزد کارمندان به درستی و طبق ساعات کاری آنها پرداخت شود. تمام اداره ها کارخانه ها سازمان های کچک و بزرگ میتواندد از این سامانه استفاده کنند.

کاربرد سیستم حضور و غیاب

برای بهبود و کنترل تردد کارمندان استفاده میشود و به روند نظم مجموعه ها کمک شایانی میکند.

با توجه به این که نحوه ی محاسبه ی دستمزد یا حقوق کارگران و کارمندان بر اساس ساعات کاری آن ها تعیین می شود،استفاده از این سامانه باعث جلوگیری از خطا های احتمالی میشود.

 

کارخانه ها شرکت ها ادارات دولتی از جمله مشاغلی می باشند که باید به درستی و در زمان مقرر در محل حاضر شوند بعضا برخی مجموعه ها مستلزم اضافه کاری هستند و محاسبه دفتری وقت و سرمایه زیادی را در مجموعه متحمل میشود

نحوه کار سامانه حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب ممکن است هم به صورت ایستا و هم پویا(در بستر شبکه) انجام شودکارمندان بسته به نوع دستگاه انگشتی کارتی چهره ای عبور خود را ثبت کنند .در این دستگاه ها و نرم افزار timework امکان تاخیر تعجیل مرخصی و ماموریت و…را دارد

 

روش پویا :به کمک اینترنت، بسیاری از کسب و کارها به صورت آنلاین و دورکاری انجام می گیرد و فعالیت های کارمند به صورت اینترنتی به دست مرکز مدیریتی می رسد. در این مواقع سامانه تردد هارا به صورت انلاین ثبت میکند

 

اگر از روش ایستا استفاده شود میتوان به کمک یک فلش دستگاه حضور و غیاب را تخلیه کرد فلش را به دستگاه زده و سپس تردد کارمندان را روی فلش میریزیم و سپس به سیستم کامپیوتری وصل کرده و سپس تردد هارا از فلش به نرم افزار انتقال میدهیم

این سامانه ها امروزه در ادارات شرکت ها سازمان ها و…. استفاده میشود که هم باعث کنترل تردد کارمندان میشود و هم از لحاظ امنیتی باعث میشود افراد متفرقه وارد مجوعه نشوند

سامانه حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب وابسته به یک نرم افزار و سخت افزار است که می توانند به صورت هماهنگ با هم کار کنند و از این راه بستری مناسب برای کنترل تردد کارمندان را فراهم میکند.خطا با چنین مکانیزمی به حداقل خود میرسد و باعث میشود حقوق و دستمزد کارمندان به درستی و طبق ساعات کاری آنها پرداخت شود. تمام اداره ها کارخانه ها سازمان های کچک و بزرگ میتواندد از این سامانه استفاده کنند.

کاربرد سیستم حضور و غیاب

برای بهبود و کنترل تردد کارمندان استفاده میشود و به روند نظم مجموعه ها کمک شایانی میکند.

با توجه به این که نحوه ی محاسبه ی دستمزد یا حقوق کارگران و کارمندان بر اساس ساعات کاری آن ها تعیین می شود،استفاده از این سامانه باعث جلوگیری از خطا های احتمالی میشود.

 

کارخانه ها شرکت ها ادارات دولتی از جمله مشاغلی می باشند که باید به درستی و در زمان مقرر در محل حاضر شوند بعضا برخی مجموعه ها مستلزم اضافه کاری هستند و محاسبه دفتری وقت و سرمایه زیادی را در مجموعه متحمل میشود

نحوه کار سامانه حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب ممکن است هم به صورت ایستا و هم پویا(در بستر شبکه) انجام شودکارمندان بسته به نوع دستگاه انگشتی کارتی چهره ای عبور خود را ثبت کنند .در این دستگاه ها و نرم افزار timework امکان تاخیر تعجیل مرخصی و ماموریت و…را دارد

 

روش پویا :به کمک اینترنت، بسیاری از کسب و کارها به صورت آنلاین و دورکاری انجام می گیرد و فعالیت های کارمند به صورت اینترنتی به دست مرکز مدیریتی می رسد. در این مواقع سامانه تردد هارا به صورت انلاین ثبت میکند

 

اگر از روش ایستا استفاده شود میتوان به کمک یک فلش دستگاه حضور و غیاب را تخلیه کرد فلش را به دستگاه زده و سپس تردد کارمندان را روی فلش میریزیم و سپس به سیستم کامپیوتری وصل کرده و سپس تردد هارا از فلش به نرم افزار انتقال میدهیم

این سامانه ها امروزه در ادارات شرکت ها سازمان ها و…. استفاده میشود که هم باعث کنترل تردد کارمندان میشود و هم از لحاظ امنیتی باعث میشود افراد متفرقه وارد مجوعه نشوند

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *