اتوماسیون پارکینگ Time work

برای کنترل کردن ورود و خروج افراد براساس ویژگی های بخصوصی مانند تمام اتوماتیک بودن، ایمنی و هوشمند بودن طراحی شده است. همواره پارکینگ مجموعه های بزرگ به یک سامانه جامع کنترلی نیازمند است، تا امروز نیز دستگاه ها و روش های زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند که برخی از آن ها مفید واقع نشده اند. برخی از این سامانه ها از طریق کارت و برخی دیگر از طریق تگ هایی که بر روی شیشه ماشین چسبانده می شود و … ورود و خروج پارکینگ را مدیریت می کنند. به نظر شما اتوماسیون پارکینگ چیست و چگونه کار می کند؟ این سامانه هوشمند دارای سیستم شناسایی و نرم افزار می باشد و سیستم شناسایی آن از طریق فرکانس های رادیویی عمل می کند. در نوع هوشمند این نوع سامانه یک تگ دارای شناسه مخصوص به شیشه خودرو نصب شده و در هنگام تردد در محل ورودی پارکینگ آنتن ها تگ خودرو را شناسایی خواهند کرد و نیازی به نیروی انسانی جهت کنترل و مدیریت ورود خروج نمی باشد. در روش های کارتی نیز به هر یک از افراد جهت اجازه ورود به پارکینک کارت های هوشمندی تعلق می گیرد که فرد در هنگام ورود و خروج آن را در مقابل گیت قرار می دهد تا شناسایی شود.

قابلیت های اتوماسیون پارکینگ چیست ؟

هر دو نوع سامانه ذکر شده دارای امکان گزارش گیری از ورود خروج خودروها می باشند

جلوگیری از تلاش خودروهای غیرمجاز برای ورود به پارکینگ

جلوگیری از تردد خودروهایی که داخل لیست غیرمجازها هستند

ثبت ساعت ورود و خروج خودروها به پارکینگ

ثبت زمان توقف خودروها در پارکینگ

قابلیت ایجاد لیست برای افراد مجاز یا غیر مجاز

قابلیت زمانبندی ورود و خروج براساس زمان مشخص شده

امکان مشخص کردن تعرفه پارکینگ

قابلیت کارکرد به صورت دائمی و اعتباری

قابلیت نصب بر روی انواع سیستم عامل ها

امکان کنترل راهبند توسط اپراتور

امکان اتصال به آنتن های برد بلند و دستگاه های کنترل دسترسی

اهمیت استفاده از اتوماسیون پارکینگ :

با افزایش جمعیت و تعداد اتومبیل ها در سطح شهر مدیریت و کنترل پارکینگ ها به یکی از مهمترین مسائل در امر مدیریت شهری تبدیل شده است. علاوه بر مدیریت پارکینگ استفاده از فضای شهری به صورت بهینه و حداکثری و همچنین کسب درآمد و رفع نگرانی ها بابت محل پارک نامناسب نیز به اهمیت استفاده از اتوماسیون پارکینگ هوشمند افزوده است. از این رو انواع سیستم های اتوماسیون پارکینگ طراحی و ایجاد شده اند. سیستم هایی بسیار کارآمد که در عین حال از نحوه استفاده آسانی برخوردار بوده و بدون شک نیاز بسیاری از پارکینگ ها را برطرف خواهد نمود. می توان گفت مسائلی مانند ارائه دسترسی سریعتر، ایمن تر و راحت تر به محل پارک، جلوگیری از هدر رفتن سوخت و حفاظت از محیط زیست موجب بیشتر شدن اهمیت استفاده از اتوماسیون پارکینگ می باشند.